ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
Appmania_thumb_sz_krovy

Nové stavební právo
akce firmy Exponet s.r.o.


Organizátor

Exponet s.r.o.
251 01 Říčany Na Hradě 139/1a
Česká republika

online

Nový stavební zákon si klade za cíl především zjednodušit a zrychlit povolovací procesy při výstavbě. Přináší celou řadu změn v oblasti organizace stavebních úřadů, územního plánování, povolovacího řízení, odstraňování černých staveb a stavebních kontrol.

Na webináři se zaměříme také na to, jak nová legislativa ovlivní probíhající řízení a existující územně plánovací dokumentaci. Nezapomeneme ani na hlavní pilíře digitalizace stavebního řízení a územního plánování.

Webinářem vás provedou Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, CIPP/E, který se podílel na přípravách pozměňovacích návrhů k novému stavebnímu zákonu, a to zejména v oblasti digitalizace stavebních procesů a institucionální integrace stavební správy a JUDr. Martin Mezenský, který se věnuje zastupování klientů v řízeních před správními orgány a soudy a řešení projektů v oblastech veřejné regulace, zejména pak stavebního práva, práva životního prostředí, daní či práva vysokých škol.


Program akce:

09:00 - 09:50
Jan Tomíšek | Státní stavební správa, územní plánování & digitalizace
Nový stavební zákon přináší rozsáhlé změny v podobě stavebních řízení i územního plánování. Jan Tomíšek v tomto bloku představí novou podobu organizace stavebních úřadů, včetně vymezení důsledků vzniku státní stavební správy a harmonogramu zřizování jednotlivých orgánů. Zaměří se také na největší změny v oblasti územního plánování, například na zrychlení změn územních plánů nebo povahu plánovacích smluv. Nakonec představí hlavní pilíře digitalizace stavebního řízení a územního plánování.
09:50 - 10:10
Jan Tomíšek | Otázky a odpovědi
10:10 - 10:25
Přestávka
10:25 - 11:10
Martin Mezenský | Nový stavební řád a přechodná ustanovení
Nový stavební zákon zásadním způsobem mění podobu a průběh řízení podle stavebního řádu. Martin Mezenský v tomto bloku účastníky provede novým povolovacím řízením a upozorní na změny v oblasti kolaudací, odstraňování černých staveb a stavebních kontrol. Diskutována bude i podoba soudního přezkumu jednotlivých rozhodnutí. V závěrečné části upozorní na to, jak nová legislativa ovlivní již probíhající řízení a existující územně plánovací dokumentaci.
11:10 - 12:00
Martin Mezenský, Jan Tomíšek | Otázky a odpovědi

Reference (0)


Pořadatel: Exponet s.r.o.

Termín: 22.06.2021 09:00 - 22.06.2021 12:00

Volná kapacita: 2000

Akreditace

do 20.5.2021 :
1 600,00 Kč

od 21.5.2021:
2 000,00 Kč