ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
Appmania_thumb_logo_kpr_rgb__1___1_

12. ročník Konference projektového řízení
event by Symphera s.r.o.


Organizer

Symphera s.r.o.
Symphera s.r.o. U Potoka 26 Tursko
Czech Republic

Cubex centrum Praha, Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4

V profesním světě se dnes často potkáme s konflikty a spory některých zdánlivě proti sobě jdoucích skupin či témat. Například věčný boj IT proti Businessu, Agilu proti projektovému řízení, soupeření o nadřazenost mezi softskills a hardskills či nekonečné zápasení levé a pravé hemisféry. Také jsou tu stále s námi vzájemná neporozumění a nedůvěra mezi odvážným mládím a zkušeným stářím. Nedorozumění vznikají i mezi vizionářským vrcholovým managementem a praktickými zaměstnanci. Případně se můžeme setkat s nerespektováním a snahou o smazání mužského a ženského principu.

Každá skupina a téma má tendenci se uzavírat s dalšími stejně smýšlejícími jedinci do svého vnímání světa. Skutečná moudrost však pramení z diverzity a respektu k odlišnostem. Proto pojďme společně hledat cesty k sobě. Connecting the dots.


Program of the event:

https://www.pmkonference.cz/2020/program/

References (0)


Organizer: Symphera s.r.o.