ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
Appmania_thumb_kalendare_evzdelavani

DEPO a spisová služba
event by Exponet s.r.o.

5.0 (1x)

Organizer

Exponet s.r.o.
251 01 Říčany Na Hradě 139/1a
Czech Republic

online

Připravili jsme pro vás sérii zajímavých vystoupení zástupců legislativních a dalších odborníků na tuto problematiku. V první části začneme ucelenou oblastí týkající se spisových služeb.
Materiál “DEPO” aneb další elektronizace postupů orgánů veřejné moci se v současné době nachází v senátu. Neočekává se, že by senát tento materiál vracel do sněmovny a tudíž již lze velice seriózně pracovat se zněním schváleným poslaneckou sněmovnou.

Změny způsobené poslaneckými návrhy, ale i změny ze strany předkladatele, v rámci prakticky ročního projednávání na půdě poslanecké sněmovny přetvořily původní vládní návrh významným způsobem a až do doby schválení poslaneckou sněmovnou nebylo možné předjímat, které změny a poslanecké návrhy a v jakém rozsahu budou schváleny.


Program of the event:

09:00 - 09:30
Jiří Úlovec | Vývoj legislativy v oblasti archivnictví a spisové služby v souvislosti s DEPO
Seznámíme vás s přímými dopady DEPO na oblast archivnictví a spisové služby a s plánem dalšího postupu v této oblasti i očekávaným vývojem legislativy
09:30 - 10:00
Karolína Šimůnková | Změny ve vedení spisové služby v souvislosti s DEPO
DEPO má přímý a významný dopad na rozsah a způsob vedení spisových služeb u různých původců. Novelizace zákona o archivnictví a spisové službě v souvislosti s DEPO způsobuje konec spisové služby v listinné podobě a mění rozsah a způsoby vedení spisové služby u veřejnoprávních původců. Příspěvek Vás seznámí s doporučeným postupem pro veřejnoprávní původce.
10:00 - 10:15
Přestávka
10:15 - 11:00
Robert Piffl | Atestace systémů spisových služeb a související změny vyhlášky a NSeSSL
Autor příspěvku vás seznámí nejen s dopady DEPO v oblasti tzv. A-testace systémů eSSL, ale i se všemi souvisejícími dopady, a to jak na výrobce a dodavatele systémů eSSL, tak i na veřejnoprávní původce. V příspěvku budou posluchači seznámeni s plánem postupu úprav NSeSSL, tvorby postupů pro a-testaci a časovým harmonogramem celého procesu zavedení a-testace do praxe. Autor se následně soustředí na doporučení pro veřejnoprávní původce s ohledem na povinnost vedení spisové služby pouze v a-testovaných systémech eSSL. Samostatnou část příspěvku bude tvořit problematika rozhraní mezi eSSL a dalšími systémy včetně dopadu a-testace na tuto problematiku.
11:00 - 12:00
Jiří Úlovec, Karolína Šimůnková, Robert Piffl | Diskuze s autory příspěvků

References (0)


Organizer: Exponet s.r.o.