ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
Normal_logo-cegos

Balanced Scorecard v praxi
event by Gradua-CEGOS s.r.o.


Organizer

Gradua-CEGOS s.r.o.
Karlovo nám. 325/7 128 01 Praha 2
Czech Republic

Praha

Jednou z nejuznávanějších a v současné době asi nejlepších metod, určených k implementaci strategií, koncepcí a strategických změn, je metoda Balanced Scorecard. Její praktický potenciál spočívá ve velmi propracovaném přístupu ke všem hlavním funkcím podniku. Využití této metody je z velké části závislé na moderních nástrojích ekonomického řízení a na výkonovém měření ve všech útvarech podniku, tedy i v útvarech podpůrných a doplňujících hlavní produkční činnost. Kurz nabízí mechanizmy a postupy k zavedení a využití metody BSC a úplnou soustavu výkonových měření, vazby těchto měření na nákladovou strukturu a tvorbu komplexních nástrojů nepřímého řízení.


Program of the event:

Strategická implementace
Čtyři perspektivy a čtyři základní procesy
Měření a jeho význam v BSC
Nástroje, postupy a metody měření
Měření výkonnosti výrobních jednotek
Měření výkonnosti správních a podpůrných útvarů
KPI a jejich využívání

References (0)


Organizer: Gradua-CEGOS s.r.o.