ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
Normal_15-r-na_stojato

Komplexní příprava k certifikaci IPMA (5 dnů)
event by PM CONSULTING s.r.o


Organizer

PM CONSULTING s.r.o
Husova 86 56501 Choceň
Czech Republic

Praha, školicí centrum PM Consulting, Sokolovská 247

Kurz je součástí programu akreditovaného Společností pro projektové řízení.


Program of the event:

V případě otevřeného kurzu je obsah seskupen do pěti dnů po sobě, v případě interní realizace je rozložení otázkou domluvy.

Den 1. Systémový rámec projektového řízení podle IPMA

Úvodní informace
Struktura a cíle kurzu
Standard IPMA v3
Certifikace podle IPMA
Základní pojmy a souvislosti
Projekt a projektové řízení
Projekt, program a portfolio (základní přehled)
Projekt v rámci trvalé organizace
Kvalita v organizaci a projektech
Životní cyklus projektu krok za krokem
Přehled a různá pojetí životních cyklů
Strategie a cíle projektu
Smysl a struktura předprojektových fází
Den 2. Tvorba projektu krok za krokem

Začínáme s projektem - od vize k výstupům
Metoda logického rámce
Identifikace struktury projektu
Stanovení rozsahu projektu
Zahájení projektu
Řídicí tým projektu
Plánování projektu
Proces plánování
Plánování času, zdrojů a financí
Přehled alternativních metod
Realizace projektu
Informace, dokumentace a komunikace
Kontrola, řízení a sledování projektu (SSD, EVM, MTA, ...)
Řízení změn
Krize projektu
Ukončení projektu
Přehled základních SW na podporu plánování a řízení projektu
Den 3. Jak zvýšit pravděpodobnost úspěchu projektu

Kreativní řešení technických problémů
Metody
Kreativní techniky
Analýza a řízení rizik
Základní pojmy
Přístup IPMA vs procesní přístup PMI
Proces řízení rizik
Identifikace, analýza a řízení rizik
Nakupování produktů a služeb
Lidé jako kritický faktor úspěchu
Očekávání a výsledky
řešení mezilidských konfliktů
Vyjednávání, umění naslouchat a klást otázky
Přesvědčování
Den 4. Projekty jsou o lidech a s lidmi

Týmová práce
Proč a kdy tým? Kdy ne?
Zásady týmové práce
Fáze tvorby týmu
Typologie osobností a týmové role
Projektový manažer jako vůdce
Vůdcovství
Zainteresovanost, motivace a donucení
Asertivita a uvolnění
Otevřenost
Spolehlivost
Vedení porad
Den 5. Implementace projektového řízení v trvalé organizaci, přezkoušení

Možnosti implementace projektového řízení v trvalé organizaci
PPP projekt
Procesy a metodika PM trvalé organizace
Projektová kancelář, její možné podoby, agenda a organizační začlenění
Komplexní IT podpora projektového řízení v organizaci - přehled hlavních systémů a nástrojů
Kontrolní přezkoušení
Diskuze
Závěrečná doporučení k absolvování certifikace

References (0)


Organizer: PM CONSULTING s.r.o