ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
Normal_icg_logo_small

Procesné riadenie (BPM)
event by ICG Integrated Consulting Group Slovakia s.r.o.

1 (14x)

Organizer

ICG Integrated Consulting Group Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Slovakia

Černyševského 10, Bratislava

Dvojdňové školenie procesného riadenia (Business Process Management) naučí účastníkov princípy zavádzania procesného riadenia tak, aby bolo efektívne a udržateľné s cieľom zvýšenia výkonnosti podnikových procesov a zvýšenia kvality smerom k zákazníkovi.
Školenie poskytuje ucelený pohľad na program zavádzania procesného riadenia do organizácie na akejkoľvek úrovni. Účastník školenia si prejde tromi fázami a jedenástimi krokmi programu zavedenia procesného riadenia so zameraním na praktické precvičenie kľúčových nástrojov v každej z týchto fáz. Prípadové štúdie a praktické cvičenia zaručia pochopenie jednotlivých nástrojov a ich následné využitie.


Where to register: https://www.integratedconsulting.sk/skolenia/projektove-riadenie/procesne-riadenie-bpm/

References (0)


Organizer: ICG Integrated Consulting Group Slovakia s.r.o.